Dodano produkt do koszyka


Przejdź do koszyka

Kontynuuj zakupy
Strona główna > Zakup i wdrożenie internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży voucherów na spadochronowe skoki w tandemie oraz rezerwacji miejsc na wyloty skoczków spadochronowych
Zdjęcie 1

Zakup i wdrożenie internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży voucherów na spadochronowe skoki w tandemie oraz rezerwacji miejsc na wyloty skoczków spadochronowych

realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do 
cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

„Zakup i wdrożenie internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży voucherów na spadochronowe skoki w tandemie oraz rezerwacji miejsc na wyloty skoczków spadochronowych"

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest usprawnienie i zautomatyzowanie procesu rezerwacji, sprzedaży i obsługi skoków spadochronowych, voucherów na skoki oraz rezerwacji wylotów skoczków, co doprowadzi do obniżenia czasochłonności pracy SZKOŁY SPADOCHRONOWEJ SKOCZEK Dawid Bała, obniżenia kosztów oraz znaczącej poprawy jakości obsługi.

PLANOWANE EFEKTY:
Projekt polega na zakupie usług programistycznych w celu unowocześnienia i cyfryzacji działalności SZKOŁY SPADOCHRONOWEJ SKOCZEK Dawid Bała poprzez opracowanie i wdrożenie technologiicyfrowych w postaci:
  1. internetowego i automatycznego systemu sprzedaży voucherów na skoki w tandemie,
  2. elektronicznego systemu rezerwacji miejsca i daty realizacji skoku,
  3. internetowego systemu rezerwacji miejsc na poszczególne wyloty dla skoczków spadochronowych.
Efektem projektu jest całkowita zmiana sposobu świadczenia usługi wobszarze procesu sprzedaży, rezerwacji i obsługi klientów i skoczków spadochronowych z ręcznego nacałkowicie zautomatyzowany w kanale elektronicznym. Powyższe bezpośrednio wpisuje się w zmienionepotrzeby i preferencje klientów, którzy oczekują łatwego, elastycznego sposoby komunikacji bezkonieczności kontaktu osobistego czy telefonicznie.

Celem projektu jest usprawnienie i zautomatyzowanie procesu rezerwacji, sprzedaży iobsługi skoków spadochronowych, voucherów na skoki oraz rezerwacji wylotów skoczków, codoprowadzi do obniżenia czasochłonności, obniżenia kosztów oraz znaczącejpoprawy jakości obsługi świadczonej przezSZKOŁĘ SPADOCHRONOWEĄ SKOCZEK Dawid Bała.

Wskaźniki produktu:
  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 przedsiębiorstwo
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19 – 1 przedsiębiorstwo
  4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 294 000,00 PLN
  5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 44 100,00 zł.
Wskaźniki rezultatu:
  1. Liczba wprowadzonych innowacji – 3 szt.
  2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 3 szt.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
294 000,00 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
249 900,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
wróć na górę