Ładowanie...
kup skok spadochronowy

Zakup i wdrożenie internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży voucherów na spadochronowe skoki w tandemie oraz rezerwacji miejsc na wyloty skoczków spadochronowych

realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do 
cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

„Zakup i wdrożenie internetowego systemu rezerwacji i sprzedaży voucherów na spadochronowe skoki w tandemie oraz rezerwacji miejsc na wyloty skoczków spadochronowych"

CELE PROJEKTU:
Celem projektu jest usprawnienie i zautomatyzowanie procesu rezerwacji, sprzedaży i obsługi skoków spadochronowych, voucherów na skoki oraz rezerwacji wylotów skoczków, co doprowadzi do obniżenia czasochłonności pracy SZKOŁY SPADOCHRONOWEJ SKOCZEK Dawid Bała, obniżenia kosztów oraz znaczącej poprawy jakości obsługi.

Planowane efekty:
Realizowany projekt wpłynie znacząco na wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:
  • Zwiększenie jakości obsługiwanych klientów indywidualnych i grupowych
  • Znaczne zwiększenie liczby obsługiwanych klientów
  • Obniżenie kosztów obsługi klienta

Termin realizacji: 01.02.2022 – 31.01.2023
Wartość projektu: 294 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 249 900 zł


Galeria
skok w tandemie
skok w tandemie
skok w tandemie
skok w tandemie
Skoczek.eu