Dodano produkt do koszyka


Przejdź do koszyka

Kontynuuj zakupy
Strona główna > Regulamin

Regulamin

 1. W ciągu 14 dni od zakupienia VOUCHERA, jeżeli nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Szkołę Spadochronowa SKOCZEK pisemnie lub na adres biuro@skoczek.com.pl. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona na podany nr konta.
 2. Ważność vouchera: 
  • Data ważności vouchera widniej przy zakupie i zapisana jest na voucherze. 
  • Voucher zakupiony w cenie regularnej jest ważny rok licząc od dnia zakupu.
  • Vouchery zakupione w cenach promocyjnych mogą mieć krótszy termin ważności.
 3. Voucher może być zrealizowany w terminie jego ważności.  Przedłużenie ważności vouchera na 3 mieniące podlega opłacie 300 zł.  W celu przedłużenia należy uiścić opłatę na konto Szkoły Spadochronowej SKOCZEK podając numer vouchera. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wysłany voucher z nową datą ważności. W przypadku opisanym w pkt.10 voucher podlega bezpłatnemu przedłużeniu na max 3 miesiące tak by umożliwić klientowi możliwość jego realizacji. 
 4. Voucher wystawiony jest imiennie na daną osobę lub na okaziciela i  nie podlega wymianie na środki finansowe ani odsprzedaży bądź oddaniu innej osobie.
 5. Rezerwacji należy dokonać w systemie rezerwacji na stronie www.skoczek,eu co najmniej 2 tygodnie wcześniej, podając nazwisko i numer vouchera. 
 6. O zmianie terminu skoku należy poinformować Szkołę Spadochronową SKOCZEK nie później niż 3 dni wcześniej przed zaplanowanym terminem skoku.
 7. W przypadku nie zachowania terminów (rezerwacji lub zmiany terminu) lub niestawienia się na skok w ustalonym terminie Voucher (wpłatę) uważa się za wykorzystane.
 8. Na skok w tandemie i jego organizację należy zarezerwować sobie około 3 godzin.
 9. Przy dokonywaniu rezerwacji istnieje możliwość zmiany miejsca wykonania skoku względem miejsca pierwotnie wybranego (dotyczy voucherów zakupionych na www.skoczek.eu). Szkoła Spadochronowa SKOCZEK zastrzega sobie prawo zmiany ustalonego miejsca realizacji skoku na inny, w przypadku niemożności zorganizowania go w pierwotnie wybranym miejscu. Taka zmiana nie jest podstawą do zwrotu vouchera ani do innych roszczeń wobec Szkoły Spadochronowej SKOCZEK. (dotyczy voucherów sprzedawanych na www.skoczek.eu oraz  przez Partnerów Szkoły Spadochronowej SKOCZEK)
 10. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub z powodów niezależnych od Szkoły Spadochronowej SKOCZEK (braku możliwości rezerwacji przestrzeni powietrznej, opóźnień w dostarczeniu samolotu z przeglądów, napraw serwisowych), Szkoła Spadochronowa SKOCZEK może w każdym momencie zmienić termin wykonania skoku. Także w przypadku nagłej zmiany pogody lub innego nagłego zdarzenia niezależnego od Szkoły Spadochronowej SKOCZEK, Szkoła Spadochronowa SKOCZEK może odmówić wykonania usługi ze względów bezpieczeństwa. W obu przypadkach ustala się nowy termin a Klient nie może żądać od Szkoły zwrotu kosztów np. dojazdu czy noclegu. Odwołanie rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub mailowo.
 11. Maksymalna waga uczestnika skoku spadochronowego w tandemie to 105 kg. W sytuacji gdy z powodu przekroczenia wagi realizacja skoku jest niemożliwa voucher/wpłatę uważa się za wykorzystane.
wróć na górę